Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2011

mili
18:26
In 1956, Henry Behrens was the world's smallest man. Here he is dancing with his cat.

September 25 2011

mili
20:13
6465 9da0

This exceptionally rare Human tooth necklace or “Vuasagale” contains 138 teeth. It contains primarily incisors and canines with some molars.  Based on the distribution of the teeth, it can be reasoned that it contains no fewer than the teeth from 20 separate people.
Reposted fromhepke hepke
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 

September 19 2011

mili
20:56
3325 0ec7 500
Reposted fromvith vith
mili
20:49
5875 3794
Reposted fromczerski czerski
mili
08:46
0807 91d3 500
Amsterdam
Reposted fromNoodletom Noodletom viailoyan iloyan

September 12 2011

mili
17:20
8400 2a82
:3
Reposted bytapdingo tapdingo

September 11 2011

mili
17:24
I'm going to punish your descendants. I'm going to spread excrement on your faces, the excrement from your festival sacrifices. You will be discarded with it.

— Malachi 2:3

true god

mili
17:17
mili
17:16
0357 6e9e

September 10 2011

mili
11:00
Righteous people will rejoice when they see [God] take revenge. They will wash their feet in the blood of wicked people.
— Psalm 58:10
Tags: no gods
Reposted byxempx xempx
mili
10:50
I'm going to punish your descendants. I'm going to spread excrement on your faces, the excrement from your festival sacrifices. You will be discarded with it.
— Malachi 2:3
Tags: no gods
mili
10:37
But if the thing is true, and evidences of virginity are not found for the young woman, then they shall bring out the young woman to the door of her father’s house, and the men of her city shall stone her to death with stones, because she has done a disgraceful thing in Israel, to play the harlot in her father’s house. So you shall put away the evil from among you.
— Deuteronomy 22:20-21
Tags: no gods
mili
10:34
All people (young or old, male or female) who refused to dedicate their lives to the LORD God of Israel were to be killed.
— 2 Chronicles 15:13
Tags: no gods
mili
10:12

Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city, even Jerusalem:

And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set battering rams against it round about.

Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city: and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel.

Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it: according to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their iniquity.

For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days, three hundred and ninety days: so shalt thou bear the iniquity of the house of Israel.

And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.

Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it.

And, behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege.

Take thou also unto thee wheat, and barley, and beans, and lentiles, and millet, and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side, three hundred and ninety days shalt thou eat thereof.

And thy meat which thou shalt eat shall be by weight, twenty shekels a day: from time to time shalt thou eat it.

Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin: from time to time shalt thou drink.

And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man, in their sight.

And the LORD said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them.

Then said I, Ah Lord GOD! behold, my soul hath not been polluted: for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces; neither came there abominable flesh into my mouth.

Then he said unto me, Lo, I have given thee cow's dung for man's dung, and thou shalt prepare thy bread therewith.

_____________________

A ty, synu człowieczy, weź sobie tabliczkę glinianą, połóż ją przed sobą i narysuj na niej miasto Jerozolimę. Następnie przedstaw jego oblężenie, zbuduj naprzeciw niego szaniec, usyp naprzeciw niego wał, uszykuj przeciwko niemu obóz [nieprzyjacielski] i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. Potem weź sobie patelnię żelazną i uczyń z niej jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj wzrok swój na nie, tak jakby było oblężone i jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu Izraela.
Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta2 dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok. Następnie ku oblężonej Jerozolimie skierujesz wzrok i obnażone ramię, a będziesz prorokował przeciwko niej. Oto nakładam na ciebie powrozy i tak długo nie obrócisz się z jednego boku na drugi, jak długo dni twego ucisku nie zostaną wypełnione.
Weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu: włóż je do tego samego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb. Będziesz go spożywał przez tyle dni, przez ile będziesz leżał na swym boku - przez trzysta dziewięćdziesiąt dni. Waga tego pokarmu, który będziesz spożywał, wyniesie dwadzieścia syklów na dzień. Raz na dobę będziesz go spożywał. Także wodę oszczędnie pić będziesz: wypijesz raz na dobę jedną szóstą hinu. Bziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim». I dodał Pan: «Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę». Na to rzekłem: «Ach, Panie Boże, oto dusza moja nigdy się nie splamiła: od dzieciństwa aż do tej pory nie spożywałem ani padliny, ani tego, co zostało rozszarpane; żadne mięso nieczyste nie weszło do moich ust». A On rzekł do mnie: «Patrz, zezwalam ci, byś upiekł sobie pokarm na nawozie wołowym zamiast na ludzkim». Nstępnie rzekł do mnie: «Synu człowieczy, oto złamię podporę chleba w Jerozolimie, tak że pełni zgryzoty będą jedli chleb ściśle odważony i ze strachem będą pili wodę ściśle odmierzoną, aby cierpiąc niedostatek chleba i wody, jeden po drugim omdlewali i niszczeli w swych grzechach.

— Ezekiel 4:1-15
Tags: no gods shit
mili
10:00
You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,
— Exodus 20:4-5
Tags: no gods
mili
09:54
If a man have a stubborn and rebellious son, which will not obey the voice of his father, or the voice of his mother, and that, when they have chastened him, will not hearken unto them:

 Then shall his father and his mother lay hold on him, and bring him out unto the elders of his city, and unto the gate of his place;

And they shall say unto the elders of his city, This our son is stubborn and rebellious, he will not obey our voice; he is a glutton, and a drunkard.

And all the men of his city shall stone him with stones, that he die: so shalt thou put evil away from among you; and all Israel shall hear, and fear.

— Deuteronomy 21:18-21
Tags: no gods
mili
09:51
If a man sells his daughter as a servant, she is not to go free as male servants do.  If she does not please the master who has selected her for himself,[a] he must let her be redeemed. He has no right to sell her to foreigners, because he has broken faith with her. If he selects her for his son, he must grant her the rights of a daughter. If he marries another woman, he must not deprive the first one of her food, clothing and marital rights. If he does not provide her with these three things, she is to go free, without any payment of money.
— Exodus 21:7-11
Tags: no gods
mili
09:45
The LORD saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The LORD regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the LORD said, “I will wipe from the face of the earth the human race I have created—and with them the animals, the birds and the creatures that move along the ground—for I regret that I have made them.”
— Genesis 6:5-7
Tags: no gods
mili
09:44
Noah began to be a man of the soil, and he planted a vineyard. He drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent.
— Genesis 9:20-21
Tags: no gods

September 07 2011

mili
18:10
8007 6335
:3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...